Cahaya Lentera SMK | Belajar Fikih (Rukun Islam)

0
239
Spread the love

Oleh Away Irfansyah
(Siswa SMKN 1 CIKALONGKULON Jurusan ATPH)

فصل اركان الاسلام

Dalam fasal ini akan dijelaskan mengenai dasar dasar agama islam atau bisa dikatakan pondasi islam.

اركان الاسلام خمسة شهادة الح….

 Pada dasarnya rukun islam ada 5 perkara, maka apabila salah satu dari 5 perkara tadi tidak ada maka runtuhlah keislamannya.

1.Syahadat

Kata  Syahadat adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni syahida yang bersaksi. Secara harfiah, Syahadat artinya memberikan kesaksian dan memberikan pengakuan. Setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat dan mengetahui makna yang terkandung di dalam keduanya dan segala konsekuensinya, manusia latas dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ayshadu An-la ilaha illallah, Wa Ayshadu Anna Muhammada Rasulullah,

yang artinya saya bersaksi tiada tuhan selain Allah,dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

2.Sholat

Salat (pengucapan bahasa Indonesia: [salat]; bahasa Arab: ٱلصَّلَاة‎ aṣ-ṣalāh, bahasa Arab: ٱلصَّلَوَات‎ aṣ-ṣalawāt; disebut juga: solat, sholat, shalat) adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh Muslim. Kegiatan salat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam.

sumber: id.m.wikipedia.org

3.Zakat

Zakat (bahasa Arab: زكاة, translit. zakāh‎) dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti ‘bersih’, ‘suci’, ‘subur’, ‘berkat’ dan ‘berkembang’. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Sumber: id.m.wikipedia.org

4. Puasa Dibulan Suci Ramadhan

Rukun islam yang ke4 adalah berpuasa dibulan suci ramadhan untuk setiap manusia yang kuat secara syariat dan juga tidak sedang dalam perjalanan yang jauh.

5.Menjalankan Ibadah Haji

Menjalankam ibadah haji hanya diwajibkan bagi orang yang mampu saja, jadi bagi setiap orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji maka belum wajib bagi orang tersebut untuk melaksanakannya. Selamat diperjalanan dan bahkan ada bekal untuk diri pribadinya atau juga bekal untuk keluarga yang ditinggalkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here